Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Obchodach 90-lecia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego, które będą odbywały się w dniach się od 26 do 28 maja 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie i w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Jest to szczególna okazja, którą chcemy wykorzystać na uhonorowanie Naszych zasłużonych pracowników podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, posumowanie 90 lat Naszej działalności podczas Międzynarodowej  Konferencji naukowej - 90 lat rozwoju nowoczesnej onkologii w Polsce oraz stworzyć szczególne miejsce, w którym studenci i młodzi naukowcy będą mogli  zaprezentować wyniki swoich badań naukowych dotyczących tematyki onkologicznej, posłuchać wykładów zaproszonych gości, a przede wszystkim poznać osoby o podobnych zainteresowaniach - SOF 2022.

 

Historia Instytutu

Nowoczesna walka z rakiem zaczęła się od dwóch epokowych odkryć: promieni X, dokonanego przez Wilhelma Konrada Roentgena w 1895 roku oraz radu i polonu – przez Marię Skłodowską-Curie w roku 1898. To właśnie polska noblistka tworzy podstawy do ukształtowania się onkologii jako nauki i dyscypliny medycznej.

9 marca 1923 roku Polski Komitet do Zwalczania Raka powołuje „Komitet Daru Narodowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w celu zbudowania Instytutu Radowego w Warszawie”. Jeszcze w tym samym roku Komitet zwrócił się do społeczeństwa polskiego z apelem o składanie ofiar na budowę, które odpowiedziało na słowa Marii Skłodowskiej-Curie, które padły podczas uroczystości dwudziestopięciolecia odkrycia radu w Paryżu: „Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Polsce”.

Budowa rozpoczęła się w 1925 roku na placu przy ulicy Wawelskiej podarowanym przez Uniwersytet Warszawski. Na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego 7 czerwca 1925 roku przybyła Maria Skłodowska-Curie. Wzięła ona udział także w uroczystości otwarcia instytutu Radowego w Warszawie 29 maja 1932 roku przekazując Instytutowi pierwszy gram radu wartości ponad pół miliona ówczesnych złotych, ofiarowany przez kobiece stowarzyszenia polonijne w USA i Kanadzie.

W 1937 roku liczba łóżek wzrosła z 45 do 100. Zespół Instytutu rozwinął jednocześnie działalność dydaktyczno-naukową: organizując dla lekarzy kursy i wystawy o tematyce onkologicznej, publikując prace naukowe.

Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój Instytutu. Dopiero po wojnie, w listopadzie 1945 roku w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej zapadła decyzja o odbudowie Instytutu Radowego w Warszawie, którego działalność została wznowiona w 1947 roku.

Szczególną rolę w ukształtowaniu się onkologii jako nauki i dyscypliny medycznej odegrał prof. Tadeusz Koszarowski , który opracował między innymi koncepcję organizacji walki z rakiem polegającą na tworzeniu pełnoprofilowych ośrodków, które były podstawowymi jednostkami prowadzącymi działania naukowe, profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze oraz organizacyjne na określonym terenie. Podstawą koncepcji pełnoprofilowego ośrodka onkologicznego było skupienie w jednej placówce wysokiej klasy specjalistów i specjalistycznego sprzętu, zwłaszcza do radioterapii.

Najważniejszą inwestycją była budowa Centrum Onkologii na Ursynowie, gdzie 19 lica 1977 roku położono kamień węgielny. Budowę finansowało społeczeństwo poprzez składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. W dniu 16 lipca 1984roku nastąpiło otwarcie części pomieszczeń , w tym też roku Instytutowi Onkologii nadano nazwę Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W 2019 roku decyzją premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego rozpoczął się Wieloletni Program Inwestycyjny w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz przekształcenie go w Państwowy Instytut Badawczy.